• Data: 29 sierpnia 2023
  • Czas trwania: 2 godzin
  • Miejsce: wideokonferencja online przez zoom
Zapisz się na szkolenie
Formularz zgłoszeniowy

WOPFU-IPET-VBMAPP-szkolenie online

Wykorzystanie VBMAPP jako narzędzie do wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia w przedszkolu, opracowywania IPETU oraz planowania terapii.
WOPFU-IPET-VBMAPP-szkolenie online

Czym jest WOPFU? Dlaczego warto wybrać jedno narzędzie dla placówki? Czy VBMAPP może być traktowany jako WOPFU? Czy VBMAPP samodzielnie jest wystarczający? W jaki sposób wykorzystać wyniki z VBMAPP do planowania terapii oraz jednocześnie tworzenia IPETU

Prowadzący:  Michalina korzeniewska – absolwentka Pedagogiki Specjalnej i Psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej, analityk zachowania BCBA (Board Certified Behavior Analyst). Nauczyciel w szkole Fundacji SCOLAR

Planowany czas szkolenia: 1 dzień w godz. 17.00-19.00 (wtorek)

Cena:  120 zł

Zaświadczenie zgodne z wzorem MEN-u.

Ośrodek Szkolenia „SCOLARIS”  wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa pod numerem 1149 K jako placówka kształcenia ustawicznego.

PROGRAM:

  1. Praktyczne wykorzystanie IPET i WOPFU w pracy terapeutycznej.
  2. Praktyczne zastosowanie kwestionariusza VB-MAPP do pisania IPET i WOPFU
  3. Wyznaczanie celów do IPET na podstawie VB-MAPP
  4. Szczegółowa charakterystyka poszczególnych części IPET
  5. Analiza orzeczeń pod kątem pisania IPET
  6. Omówienie barier wpływających na uczenie się i odniesienie ich do IPET

Wszyscy uczestnicy dostaną po szkoleniu dostęp części plików prezentowanych w trakcie szkolenia np. wzór IPETU, wzór karty programowej itd.