• Data: 13 maja 2020
  • Czas trwania: 3 godzin
  • Miejsce: wideokonferencja online przez zoom
Zapisz się na szkolenie
Formularz zgłoszeniowy

Współpraca z rodziną ucznia

Współpraca terapeutów/nauczycieli z rodzicami podopiecznych często budzi wiele pytań i wątpliwości. Jak się porozumieć? Jak ustalić spójne cele działania? Czy da się uniknąć konfliktów?
Współpraca z rodziną ucznia

W trakcie 3-godzinnego webinaru, uczestnicy zapoznają się ze skutecznymi sposobami komunikowania się, dowiedzą się, jak określać swoje granice, jednocześnie nie naruszając granic drugiej strony, a także jak skutecznie włączać rodziców/ opiekunów w proces terapii dziecka. W trakcie spotkania omówimy także sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych oraz sposoby radzenia sobie z własnymi trudnymi emocjami.

Prowadzący: Joanna Mikołajczyk psycholog, analityk zachowania BCBA, superwizor BCBA

Zaświadczenie zgodne z wzorem MEN-u.

Ośrodek Szkolenia „SCOLARIS” jest wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa pod numerem 1149 K jako placówka kształcenia ustawicznego.

Czas szkolenia: 1 dzień w godz 15.30-18.30 (środa)

Cena: 100 zł

PROGRAM:

  • Zrozumienie stresu rodzicielskiego/ wpływ niepełnosprawności dziecka na rodziców
  • Współpraca z rodzicem/ opiekunem: unikającym, nadmiernie wymagającym, nadopiekuńczym, odtrącającym, pozytywnie zaangażowanym
  • Włączanie rodzica/ opiekuna w proces terapii
  • Zasady prawidłowej komunikacji/ umiejętność słuchania
  • Przeszkody w prawidłowej komunikacji
  • Sytuacje konfliktowe
  • Asertywność/ określanie granic
  • Radzenie sobie z własnymi emocjami i stresem

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu szkolenia

ZAPISZ SIĘ – link do formularza powyżej