• Data: 25-26 kwietnia 2020
  • Czas trwania: 10 godzin
  • Miejsce: wideokonferencja online przez Meet
Zapisz się na szkolenie
Formularz zgłoszeniowy

Zachowania niepożądane u dzieci- SZKOLENIE ONLINE!

Szkolenie dla specjalistów i rodziców o praktycznych sposobach zapobiegania tzw. zachowaniom trudnym i metodom kształtowania prawidłowych wzorców zachowań u dzieci do 9 roku życia.
Zachowania niepożądane u dzieci- SZKOLENIE ONLINE!

 

Jako Rodzice, Terapeuci i Nauczyciele na pewno każdego dnia stają Państwo przed wyzwaniami związanymi z zachowaniami problemowymi dzieci, takimi jak płacz, krzyk, agresja czy odmowa współpracy. Jak właściwie na nie reagować?  W jaki sposób skutecznie rozwijać pożądane zachowania? Podczas szkolenia w formie warsztatu przedstawię skuteczne rozwiązania na zachowania trudne. W ramach szkolenia zapoznacie się Państwo między innymi  z procedurą Gregorego Hanleya polegającą na budowaniu repertuaru umiejętności w oparciu o funkcję Zachowań Trudnych.
Serdecznie zapraszam
Joanna Mikołajczyk 

Prowadzący:  Joanna Mikołajczyk
psycholog, pedagog specjalny, analityk zachowania,
superwizor BCBA (Board Certified Behavior Analyst) oraz PLTB (Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego)

Członek zespołu diagnostycznego dzieci i młodzieży pod kątem całościowych zaburzeń rozwoju. Licencjonowany terapeuta behawioralny BCBA i PLTB. Od 10 lat praktyk terapii w Fundacji SCOLAR, gdzie między innymi konsultuje małe dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, opracowuje indywidualne programy terapeutyczne w oparciu o ocenę VB-MAPP.

Czas szkolenia: 2 dni w godz 9.00-15.00 (sobota), 9.00-13.00 (niedziela)

Cena: 450 zł

Zaświadczenie zgodne z wzorem MEN-u.

Ośrodek Szkolenia „SCOLARIS”  wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa
pod numerem 1149 K jako placówka kształcenia ustawicznego.

PROGRAM:

I. Stosowana Analiza Zachowania
1. Co ma wpływ na zachowanie? – czteroelementowa zależność
2. Dlaczego niektóre zachowania powtarzamy? – konsekwencje
– Wzmocnienia – pozytywne oraz możliwe niepożądane skutki stosowania wzmocnień
– Kary – czy są potrzebne?
3. Do czego dążymy? – cele terapii opartych na SAZ

II. Zachowania trudne
1. Definicje i przykłady
2. Dlaczego zachowania niepożądane się pojawiają?
3. Jak znaleźć funkcję zachowania? – ocena funkcjonalna
– Kwestionariusz wywiadu wg G.P. Hanley’a
– Notatki ABC wg Carbone
– IISCA wg G.P. Hanley’a

III. Redukowanie zachowań niepożądanych
1. Czy to co robimy jest właściwe? – aspekty etyczne
2. Wybór zachowania do zmiany oraz zachowania alternatywnego
3. Czy możemy zapobiegać zachowaniom niepożądanym? – działania proaktywne
– Wypracowanie kontroli poleceniowej
– Jak sposób uczenia wpływa na pojawianie się ZT? Jak spowodować żeby dzieci słuchały?
– Zapobieganie zachowaniom trudnym wg G.P. Hanley’a
– Podejście Pozytywnego Wspierania Zachowań (PBS)
4. Modyfikowanie konsekwencji – zwiększanie ilości zachowań pożądanych
– Wzmacnianie różnicujące DRO, DRA, DRI
– Kontrakty behawioralne
– Metoda kształtowania – Interwencja oparta na budowaniu repertuaru umiejętności wg G.P. Hanley’a
5. Modyfikowanie konsekwencji – zmniejszanie ilości zachowań niepożądanych
– Wygaszanie – wygaszanie bez blokowania ucieczki i wymuszonych podpowiedzi fizycznych wg Schramm’a
– Karanie negatywne
– Karanie pozytywne
– Możliwe niepożądane skutki stosowania kar
– Ograniczenia w stosowaniu kar
6. Radzenie sobie z zachowaniami trudnymi w grupie
7. Współpraca z opiekunami dziecka przy pracy nad zachowanie
– Dlaczego jest istotna? – zjawisko kontrastu behawioralnego

ZAPISZ SIĘ- link do formularza powyżej