• Data: szczegóły wkrótce
 • Czas trwania: 7.5 godzin
 • Miejsce: stacjonarnie lub online przez zoom
Zapisz się na szkolenie
szczegóły wkrótce

Od diagnozy do terapii – Autyzm

Szkolenie które pomoże rodzicom zrozumieć zaburzenia dziecka ze spektrum autyzmu, aspekty formalno-prawne diagnozy. Pozwoli udać się po właściwą pomoc, wybrać odpowiednią metodę terapii i pomóc dziecku w warunkach domowych.

Prowadzący: lek. med. Ewa Urbanowicz psychiatra dzieci i młodzieży, diagnosta i terapeuta zaburzeń ze spektrum autyzmu

Czas szkolenia: 1 dzień w godz 9.00-16.30 

PROGRAM:

Część I

 1. Identyfikacja objawów ze spektrum autyzmu u dzieci- szczegółowe omówienie :a/ zaburzeń interakcji społecznych,b/zaburzeń komunikacji, c/zachowania objawiającego się stereotypową aktywnością.
 2.  Klasyfikacja zaburzeń ze spektrum autyzmu  (wg. Światowej Organizacji Zdrowia- Międzynarodowa Klasyfikacja Zaburzeń Psychicznych i  Zaburzeń Zachowania – ICD 10 oraz wg. Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego-  DSM-V)
 3. Rola terapii w kontekście neuroplastyczności mózgu.
 4. Przyczyny  zaburzeń ze spektrum autyzmu– czyli co wiemy obecnie o roli czynników genetycznych i środowiskowych.
 5. Rola stresu psychospołecznego u osób ujawniających objawy ze spektrum autyzmu. Jak pomóc, by otoczenie było postrzegane przez dziecko jako bezpieczne.
 6. Całościowe Zaburzenia Rozwojowe- rola multidyscyplinarnej pomocy medycznej ( np. neurologicznej, audiologicznej, alergologicznej, gastroenterologicznej)
 7. Aspekty socjalno – prawne pomocy dzieciom ujawniającym objawy ze spektrum autyzmu: a/współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju), b/subwencja oświatowa, c/pomoc nauczyciela wspomagającego w placówkach oświatowych, d/wolontariat, e/specjalistyczne usługi opiekuńcze, f/turnusy terapeutyczne

Część II

GDZIE SZUKAĆ WSPARCIA, PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW, WYBRANE METODY TERAPII

Pomoc dla rodzica, formy wsparcia, przyjazne placówki (potrzebne adresy) Jakie trudności może napotkać dziecko z rozpoznaniem ze spektrum autyzmu

 • Problemy w komunikacji
 • Specyficzna zabawa
 • Trudności w kontaktach społecznych
 • Nieharmonijny rozwój poznawczy
 • Zachowania trudne

Jak mogę pomóc mojemu dziecku – praktyczne wskazówki

 • Przystosowanie otoczenia do indywidualnych potrzeb dziecka
 • Wspieranie rozwoju komunikacji
 • Wspieranie rozwoju zabawy
 • Motywowanie do nawiązania kontaktu
 • Rozwijanie samodzielności

Wybrane metody terapii i edukacji osób z rozpoznaniem ze spektrum autyzmu

 • Stosowana Analiza Zachowania (Applied Behavioral Analysis – ABA)
 • Verbal Behavior
 • TEACCH
 • Metody wspomagające