• Data: szczegóły wkrótce
 • Czas trwania: 15 godzin
 • Miejsce: stacjonarnie lub online przez zoom
Zapisz się na szkolenie
szczegóły wkrótce

Od diagnozy do terapii – Zespół Aspergera

Szkolenie które pomoże rodzicom zrozumieć Zespół Aspergera, poznać przyczyny całościowych zaburzeń rozwojowych. Rodzice otrzymają także praktyczną poradę z zakresu socjalno-prawnych form pomocy oraz praktyczne wskazówki, jak postępować z dzieckiem w warunkach domowych.

Czas szkolenia: 2 dni w godz. 9.00-16.30 

PROGRAM:

Część I

 1. Identyfikacja objawów zespołu Aspergera u dzieci- szczegółowe omówienie.
 2. Rola terapii w kontekście neuroplastyczności mózgu.
 3. Przyczyny zaburzeń ze spektrum Autyzmu, czyli co wiemy obecnie o roli czynników genetycznych i środowiskowych.
 4. Rola stresu psychospołecznego u osób ujawniających objawy zespołu Aspergera.
 5. Zespół Aspergera– rola multidyscyplinarnej pomocy medycznej (np. neurologicznej, audiologicznej, alergologicznej, gastroenterologicznej).
 6. Aspekty socjalno– prawne pomocy dzieciom z zespołem Aspergera:
  a/współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną
  b/subwencja oświatowa
  c/pomoc nauczyciela wspomagającego w placówkach oświatowych
  d/wolontariat
  e/specjalistyczne Usługi Opiekuńcze
  f/turnusy terapeutyczne

Część II

 1. Zasady organizowania terapii dziecka w świetle badań dotyczących skuteczności wybranych metod terapeutycznych.
 2. Na co zwracamy uwagę w terapii – dostosowanie metod do specyficznych potrzeb i trudności dziecka.
 3. Strukturyzacja, wizualizacja, motywacja, potrzeby sensoryczne – w domu i w placówce.
 4. Terapia i indywidualna i Trening Umiejętności Społecznych.
 5. Wybór placówki edukacyjnej i realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o kształceniu specjalnym na terenie szkoły.
 6. Kiedy powiedzieć dziecku o diagnozie, jak przekazywać informacje placówce, do której uczęszcza dziecko – klauzula poufności i prawa rodzica.
 7. Trudne zachowania dziecka – ABC postępowania.
 8. Pomoc dla rodzica w kryzysie, przyjazne placówki.