• Data: 12-13 lutego 2022
 • Czas trwania: 12 godzin
 • Miejsce: online przez zoom
Zapisz się na szkolenie
Formularz zgłoszeniowy

Rozwijanie umiejętności komunijacyjnych dzieci z autyzmem- od dźwięku do języka. ONLINE

W jaki sposób może być zaburzony rozwój języka i umiejętności komunikacyjnych dzieci z autyzmem? Jak wspierać w rozwoju mowy? Co robić gdy mowa jest trudnym zachowaniem? Szkolenie dla specjalistów.
Rozwijanie umiejętności komunijacyjnych dzieci z autyzmem- od dźwięku do języka. ONLINE

Prowadzący: Marta Sierocka- Rogala superwizor BCBA, logopeda, pedagog, dyrektor programowy SCOLARIS

Czas szkolenia: 2 dni: sobota w godz. 9.00-15.15; niedziela  w godz. 9.00-14.15  

Cena: 520,00zł 

Zaświadczenie zgodne z wzorem MEN-u.

Ośrodek Szkolenia „SCOLARIS” jest wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa pod numerem 1149 K jako placówka kształcenia ustawicznego.

PROGRAM:

 1.  Kluczowa rola motywacji i budowania wspólnego pola uwagi w nauce komunikacji
 2.  Jak zwiększyć ilość wokalizacji
 3. Sposoby kształtowania wokalizacji
 4. Trening komunikacyjny;
  • jak go organizować, by rozwijać równocześnie umiejętności społeczne
  • wybór komunikacji wspomagającej– gest czy obrazek
  • Program K&K – od gestu do mowy
  • PECS, Makaton, komunikatory elektroniczne

5. Rozwój mandów – od próśb do pytań. Mand jako zachowanie społeczne.
6. Rozwój taktów – nazywanie niezbędną bazą.
7. Kształtowanie umiejętności intrawerbalnych – jak uczyć umiejętności rozmowy i odpowiadania na pytania, by uniknąć reakcji stereotypowych.
8. Łączna kontrola – udział taktów i umiejętności echowych w rozwoju umiejętności słuchacza czy rozwiązywaniu problemów.
9. Budowanie opowiadania – metoda skryptów
10. Umiejętności generatywne – co musimy wypracować, by język mógł rozwijać się bez udziału nauczycieli (teoria ekwiwalencji, teoria ram relacyjnych).

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu szkolenia

ZAPISZ SIĘ – link do formularza powyżej