• Data: szczegóły wkrótce
  • Czas trwania: 16 godzin
  • Miejsce: online przez zoom
Zapisz się na szkolenie
szczegóły wkrótce

Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych dzieci z autyzmem- od dźwięku do języka. SZKOLENIE ONLINE

Celem szkolenia jest nauczenie planowania uczenia umiejętności językowych od etapu kształtowania umiejętności echowych po rozwiązywanie problemów, i wyciąganie wniosków.
Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych dzieci z autyzmem- od dźwięku do języka. SZKOLENIE ONLINE

Prowadzący: Marta Sierocka- Rogala superwizor BCBA, logopeda, pedagog, dyrektor programowy SCOLARIS

Czas szkolenia: 2 dni: sobota w godz. 9.00-15.00; niedziela  w godz. 9.00-15.00

Cena: 550,00zł

Zaświadczenie zgodne z wzorem MEN-u.

Ośrodek Szkolenia „SCOLARIS” jest wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa pod numerem 1149 K jako placówka kształcenia ustawicznego.

Program

  1. Wypracowywanie umiejętności społecznych niezbędnych do ćwiczenia próśb. Prośby jako zachowanie społeczne. Jak kształtować umiejętności echowe
  2. „Bycie słuchaczem opiera się na działaniu” – różne techniki wypracowywania reakcji słuchacza
  3. Planowanie i analizowanie wczesnych umiejętności werbalnych – wypracowanie pierwszych generatywnych umiejętności
  4. Wieloelementowa kontrola zachowań werbalnych, kontrola intrawerbalna – łączna kontrola, teoria ekwiwalencji i teoria ram relacyjnych
  5. W kierunku uczenia generatywnego. Jak planować program nauczania, by ukształtować mechanizmy samodzielnego uczenia się i rozwijania języka. Kiedy przestajemy bezpośrednio podpowiadać (jak nie stać się niewolnikiem podpowiedzi echowych).

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu szkolenia

ZAPISZ SIĘ – link do formularza powyżej