• Data: szczegóły wkrótce
  • Czas trwania: 15 godzin
  • Miejsce: online przez zoom
Zapisz się na szkolenie
szczegóły wkrótce

Rozwój umiejętności komunikacyjnych dzieci z autyzmem – Od dźwięku do języka. Nowa forma szkolenia!

Zapraszamy osoby, które są gotowe na analizę, planowanie i dyskusję. Liczba miejsc ograniczona
Rozwój umiejętności komunikacyjnych dzieci z autyzmem – Od dźwięku do  języka. Nowa forma szkolenia!

Prowadzący: Marta Sierocka- Rogala superwizor BCBA, logopeda, pedagog, dyrektor programowy SCOLARIS

Czas szkolenia: Szkolenie składa się z 6 modułów – do każdego modułu otrzymają Państwo dostęp do nagrania i dodatkowych materiałów (6 nagrań – każde ok. 1 godziny)
Raz na dwa tygodnie (czwartek)  zorganizowane jest 1,5 godzinne spotkanie on-line poświęcone tematyce danego modułu.
Czwartki:
7 kwietnia
21 kwietnia
5 maja
19 maja
2 czerwca
23 czerwca

w godz. 18.30-20.00 

Cena: 650,00zł 

Zaświadczenie zgodne z wzorem MEN-u.

Ośrodek Szkolenia „SCOLARIS” jest wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa pod numerem 1149 K jako placówka kształcenia ustawicznego.

PROGRAM:

Szkolenie składa się z 6 modułów – do każdego modułu otrzymają Państwo dostęp do nagrania i dodatkowych materiałów.

Moduł 1 – Wypracowywanie umiejętności społecznych niezbędnych do ćwiczenia próśb. Prośby jako zachowanie społeczne. Jak kształtować umiejętności echowe

Moduł 2 – „Bycie słuchaczem opiera się na działaniu” – różne techniki wypracowywania reakcji słuchacza

Moduł 3 – Planowanie i analizowanie wczesnych umiejętności werbalnych – wypracowanie pierwszych generatywnych umiejętności

Moduł 4 – Wieloelementowa kontrola zachowań werbalnych, kontrola intrawerbalna

Moduł 5 – Rozwijanie umiejętności intrawerbalnych (umiejętności prowadzenia rozmowy)

Moduł 6 – W kierunku uczenia generatywnego. Jak planować program nauczania, by ukształtować mechanizmy samodzielnego uczenia się i rozwijania języka. Kiedy przestajemy bezpośrednio podpowiadać (jak nie stać się niewolnikiem podpowiedzi echowych).

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu szkolenia

ZAPISZ SIĘ – link do formularza powyżej