• Data: szczegóły wkrótce
 • Czas trwania: 3 godzin
 • Miejsce: wideokonferencja online przez zoom
Zapisz się na szkolenie
szczegóły wkrótce

Analiza umiejętności społecznych

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:
1. Czym są i jak należy rozumieć konkretne umiejętności społeczne.
2. Jak przekazywać dzieciom i młodzieży wiedzę na temat konkretnych umiejętności społecznych.
3. Jak rozmawiać o konkretnych umiejętnościach społecznych w zależności od wieku uczestników.
Analiza umiejętności społecznych

Prowadzący: MACIEJ SZYMANOWSKI – pedagog specjalny, trener TUS z wieloletnim letnim doświadczeniem, dyrektor Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej SCOLAR.  Koordynuje pracę ponad 30-tu terapeutów prowadzących grupy TUS dla 220 podopiecznych (25 różnych grupach terapeutycznych tygodniowo). Corocznie kwalifikuje i dobiera do grup ponad 300 uczestników  TUS-ów.   

Zaświadczenie zgodne z wzorem MEN-u.

Ośrodek Szkolenia „SCOLARIS” jest wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa pod numerem 1149 K jako placówka kształcenia ustawicznego.

Czas szkolenia: 1 dzień w godz. 17.00-20.00 (poniedziałek)

Cena: 100 zł

PROGRAM:

Omawiane umiejętności:

 1. Proszenie o pomoc
 2. Dołączanie do zabawy
 3. Radzenie sobie ze złością
 4. Okazywanie sympatii
 5. Radzenie sobie z dokuczaniem
 6.  Radzenie sobie z pominięciem
 7.  Radzenie sobie z presją grupy
 8.  Przekonywanie innych
 9.  Osiąganie kompromisu

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu szkolenia

ZAPISZ SIĘ – link do formularza powyżej