• Data: 28 stycznia 2023 - 04 marca 2023
 • Czas trwania: 30 godzin
 • Miejsce: wideokonferencja online przez zoom
Zapisz się na szkolenie
Formularz zgłoszeniowy

BLOK 3. Ocena i uczenie wczesnych umiejętności komunikacyjnych małych dzieci

Projekt "POMAGAM. Wiem jak!" realizowany przez Fundację SCOLAR z środków PFRON w dniach 28-29.01, 18.02, 04.03.2023r. (GRUPA 8)
BLOK 3. Ocena i uczenie wczesnych umiejętności komunikacyjnych małych dzieci

Szkolenie realizowane przez Fundację SCOLAR w ramach projektu „Pomagam. Wiem, jak!”

KOSZT: Projekt współfinansowany jest z środków PFRON, uczestnicy wnoszą opłatę w wysokości 190,00 zł

W ramach bloku proponujemy następujące tematy:

 1. VB-MAPP – behawioralne narzędzie konstruowania programów terapeutycznych i mierzenia wyników terapii, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności językowych- 2 dni,
 2. Metoda zachowań werbalnych- planowanie terapii i trening komunikacji małego dziecka, które nie posiada umiejętności mowy lub ma ją poważnie ograniczoną tzw. Wczesna Interwencja Behawioralna- 1 dzień
 3. Uczenie do płynności (nauczania precyzyjnego, budowania systemu kart, procedury uczenia bez błędu, najbardziej efektywnych sposobów zbierania danych)- 1 dzień

Czas szkolenia: 4 dni w godz. 9.00-16.30 

HARMONOGRAM:

1-2 DZIEŃ VB-MAPP – behawioralne narzędzie konstruowania programów terapeutycznych i mierzenia wyników terapii, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności językowych 28-29.01.2023r.

Prowadzący: Marta Sierocka- Rogala – superwizor BCBA, logopeda, pedagog, dyrektor programowy Fundacji SCOLAR i SCOLARIS

Czas szkolenia: 2 dni w godz. 9.00-16.30

PROGRAM:

CZĘŚĆ I

 • Tradycyjne podejście do nabywania języka
 • Zachowanie werbalne – definicja, charakter wzmacniania zachowań werbalnych
 • Funkcjonalna analiza języka Skinnera
 • Bodziec różnicujący a operacje motywacyjne
 • Mandy, takty
 • Umiejętności echowe
 • Umiejętności intrawerbalne
 • Wieloelementowa kontrola bodźcowa
 • Rola słuchacza
 • VB-MAPP – rys historyczny
 • Struktura narzędzia
 • Wskazówki dotyczące dokonywania oceny
 • Zestawy pomocy

CZĘŚĆ II

 • Dokonywanie oceny
 • Wypełnianie wykresów
 • Ocena barier
 • Tworzenie programu terapeutycznego na podstawie VB-MAPP
 • Ocena gotowości do zmiany
 • Podsumowanie

3 DZIEŃ Metoda zachowań werbalnych- planowanie terapii i trening komunikacji małego dziecka 18.02.2023r.

Prowadzący: Joanna Mikołajczyk- psycholog, analityk zachowania BCBA, superwizor BCBA

Czas szkolenia: 1 dzień w godz. 9.00-16.30 

PROGRAM:

 1. Dlaczego płynność jest ważna?
 2. Wprowadzenie do uczenia precyzyjnego- kroki pracy nad płynnymi zachowaniami (wyznać, przećwicz, sprawdź, przećwicz, sprawdź…).
 3. Budowanie systemu kart.
 4. Procedura uczenia bez błędu.
 5. Najbardziej efektywny sposób zbierania danych.

4 DZIEŃ Uczenie do płynności 04.03.2023r.

Prowadzący: Michalina Korzeniewska- pedagog specjalny, analityk zachowania BCBA, wieloletni nauczyciel w szkole Fundacji Scolar

Czas szkolenia: 1 dzień w godz. 9.00-16.30

PROGRAM:

1. Komunikacja priorytetem w terapii małego dziecka

 • Wyznaczanie celów terapeutycznych zgodnie z analizą funkcjonalną języka Skinnera
 • Kształtowanie mowy u małych dzieci nieposiadających umiejętności echowych

2. Jak nie stać się bodźcem awersyjnym?

 • Parowanie
 • Odruchowe operacje motywacyjne
 • Czego unikać w terapii małego dziecka
 • 7 kroków do kontroli poleceniowej wg Roberta Schramma

3. Efektywne uczenie małego dziecka

 • Uczenie bez błędów
 • Dobór podpowiedzi
 • Korygowanie błędów w trakcie nauki
 • Transfer – wycofywanie podpowiedzi
 • Uczenie w środowisku naturalnym (Natural Environment Teaching)

4. Pierwsze cele w terapii małego dziecka

 • Mandy – skuteczne uczenie komunikacji
 • Budowanie wspólnej uwagi
 • Kształtowanie reakcji na imię
 • Programy: „Przejście”, „Poczekaj”, „Oddawanie wzmocnień”