• Data: 08-23 pażdziernika 2022
 • Czas trwania: 30 godzin
 • Miejsce: ZMIANA FORMY SZKOLENIA: ZE STACJONARNEJ WE WROCŁAWIU NA WIDEOKONFERENCJĘ ZOOM
Zapisz się na szkolenie
Formularz zgłoszeniowy

BLOK 2. Stosowana Analiza Zachowania sposobem na efektywną edukację

Projekt "POMAGAM. Wiem jak!" realizowany przez Fundację SCOLAR z środków PFRON w dniach 08-09.10, 22-23.10.2022r. (GRUPA 4)
BLOK 2. Stosowana Analiza Zachowania sposobem na efektywną edukację

Szkolenie realizowane przez Fundację SCOLAR w ramach projektu „Pomagam. Wiem, jak!”

KOSZT: Projekt wspófinansowany jest z środków PFRON, uczestnicy wnoszą opłatę w wysokości 190,00 zł

W ramach bloku proponujemy następujące tematy:

 • Stosowana Analiza Zachowania- 2 dni,
 • Zachowania trudne- 2 dni.

Czas szkolenia: 4 dni w godz. 9.00-16.30 

HARMONOGRAM:

1-2 DZIEŃ Stosowana Analiza Zachowania 08-09.10.2022r.

Prowadzący: Weronika Kolczyńska- terapeuta behawioralny

Czas szkolenia: 2 dni w godz. 9.00-16.30

PROGRAM:

1. Czym jest Stosowana Analiza Zachowania – rys historyczny.
2. Czteroelementowa zależność – wyodrębnienie elementów

 • Bodziec różnicujący a operacje motywacyjne
 • Reakcje
 • Konsekwencje.

3. Wzmacnianie

 • Czym jest wzmocnienie a czym nie jest
 • Rodzaje wzmocnień

a) Ocena preferencji
b) Ocena wzmocnień
c) Jak efektywnie wzmacniać

 • Wzmacnianie ciągle a sporadyczne
 • Rozrzedzanie wzmocnień

d) Wzmocnienia negatywne.

4. Karanie – czy karaniem możemy nauczyć?
5. Jak uczyć nowych zachowań?

a) Typy podpowiedzi i ich wycofywanie
b) Nauczanie intensywne, incydentalne, uczenie w NET
c) Próby skomasowane, rozszerzone, losowe
d) Uczenie bez błędu.

6.  Kształtowanie.
7. Łańcuchy zachowań.
8. Uczenie komunikacji – funkcjonalna analiza języka

a) Podstawowe elementy werbalne
b) Podstawy wprowadzania AAC.

9. Uczenie samodzielności i zabawy

 • Plany aktywności.

10. Narzędzia do oceny różnych umiejętności (w języku polskim VBMAPP, ESDM i w języku angielskim EFL, Social Savy, PLAC, PEAK).
11. Pisanie programów.

3-4 DZIEŃ Zachowania trudne 22-23.10.2022r.

Prowadzący: Joanna Mikołajczyk- psycholog, analityk zachowania BCBA, superwizor BCBA

Czas szkolenia: 2 dni w godz. 9.00-16.30 

PROGRAM:
1. Stosowana Analiza Zachowania:

 • Co ma wpływ na zachowanie? – czteroelementowa zależność
 • Dlaczego niektóre zachowania powtarzamy? – konsekwencje
  • Wzmocnienia – pozytywne oraz możliwe niepożądane skutki stosowania wzmocnień
  • Kary – czy są potrzebne?
  • Do czego dążymy? – cele terapii opartych na SAZ.

2. Zachowania trudne:

 • Definicje i przykłady
 • Dlaczego zachowania niepożądane się pojawiają?
 • Jak znaleźć funkcję zachowania? – ocena funkcjonalna
  • Kwestionariusz wywiadu wg G.P. Hanley’a
  • Notatki ABC wg Carbone
  • IISCA wg G.P. Hanley’a.

3. Redukowanie zachowań niepożądanych:

 • Czy to co robimy jest właściwe? – aspekty etyczne
 • Wybór zachowania do zmiany oraz zachowania alternatywnego
 • Czy możemy zapobiegać zachowaniom niepożądanym? – działania proaktywne
  • Wypracowanie kontroli poleceniowej
  • Jak sposób uczenia wpływa na pojawianie się ZT? Jak spowodować żeby dzieci słuchały?
  • Zapobieganie zachowaniom trudnym wg G.P. Hanley’a
 • Modyfikowanie konsekwencji – zwiększanie liczby zachowań pożądanych
  • Wzmacnianie różnicujące DRO, DRA, DRI
  • Kontrakty behawioralne
  • Metoda kształtowania – Interwencja oparta na budowaniu repertuaru umiejętności wg G.P. Hanley’a
 • Modyfikowanie konsekwencji – zmniejszanie ilości zachowań niepożądanych
  • Wygaszanie – wygaszanie bez blokowania ucieczki i wymuszonych podpowiedzi fizycznych wg Schramm’a
  • Karanie negatywne
  • Karanie pozytywne
  • Możliwe niepożądane skutki stosowania kar
  • Ograniczenia w stosowaniu kar.

4. Radzenie sobie z zachowaniami trudnymi w grupie.
5. Współpraca z opiekunami dziecka przy pracy nad zachowaniem – zjawisko kontrastu behawioralnego.