• Data: 08-23 pażdziernika 2022
 • Czas trwania: 30 godzin
 • Miejsce: wideokonferencja zoom
Zapisz się na szkolenie
Formularz zgłoszeniowy

BLOK 4. Efektywna praca z grupą

Projekt "POMAGAM. Wiem jak!" realizowany przez Fundację SCOLAR z środków PFRON w dniach 08-09.10, 22.10, 23.10.2022r. (GRUPA 6)
BLOK 4. Efektywna praca z grupą

Szkolenie realizowane przez Fundację SCOLAR w ramach projektu „Pomagam. Wiem, jak!”

KOSZT: Projekt współfinansowany jest z środków PFRON, uczestnicy wnoszą opłatę w wysokości 190,00 zł

W ramach bloku proponujemy następujące tematy:

 1. Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci szkolnych- 2 dni.
 2. Praca z grupą- szkolenie dla specjalistów i nauczycieli pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym- 1 dzień.
 3. Zabawa najlepszym sposobem na naukę umiejętności społecznych- 1 dzień.

Czas szkolenia: 4 dni w godz. 9.00-16.30 

HARMONOGRAM:

1-2 DZIEŃ Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci szkolnych 08-09.10.2022r.

Prowadzący: Maciej Szymanowski pedagog specjalny, trener TUS z wieloletnim letnim doświadczeniem, dyrektor Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej SCOLAR – koordynujący pracę ponad 30-tu terapeutów prowadzących grupy TUS,  corocznie kwalifikuje i dobiera do grup ponad 300 uczestników  TUS-ów. 

Czas szkolenia: 2 dni w godz. 9.00-16.30

PROGRAM:

 1. Rekrutacja i dobieranie uczestników do grup.
 2. Struktura zajęć TUS.
 3. System motywacyjny- dlaczego jest ważny i jak powinno się go stosować?
 4. Skuteczne i nieskuteczne techniki terapeutyczne w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.
 5. Zachowania trudne- przyczyny i jak sobie z nimi radzić?
 6. Tematyka TUS-ów.
 7. Tworzenie scenariuszy zajęć.
 8. Przekazywanie informacji zwrotnej rodzicom.

3 DZIEŃ Praca z grupą- dzieci szkolne i wczesnoszkolne 22.10.2022r.

Prowadzący: Michalina Korzeniewska- pedagog specjalny, analityk zachowania BCBA, nauczyciel w szkole Fundacji Scolar

Czas szkolenia: 1 dzień w godz. 9.00-16.30

PROGRAM:

1. Dlaczego dzieciom się nie chce?- o motywacji

 • o wzmocnieniach i wzmacnianiu
 • o grupowych systemach motywacyjnych
 • o pochwale specyficzne

2. Skuteczne techniki zarządzania grupą

 • zasady jako najbardziej opłacalna forma zarządzania grupą
 • uczenie proszenia o uwagę
 • aktywne reagowanie uczniów (active student responding) – czym jest i dlaczego warto z niego korzystać

3. Jak uczymy?

 • wykorzystanie elementów Nauczania Bezpośredniego (Direct Instruction)
 • Boardwork- jak uczyć grupę  nowych umiejętności   „przy tablicy”
 • wyznaczanie celów (pin point)
 • nauka przez obserwację (observational learning
 • nauka koleżeńska (peer tutoring)

4. Organizacja pracy

 • jak planować lekcję
 • organizacja pomocy dydaktycznych
 • co zrobić, żeby nie było nudno?

4 DZIEŃ Zabawa najlepszym sposobem na naukę umiejętności społecznych 23.10.2022r.

Prowadzący: Adriana Kuromonow- terapeuta behawioralny

Czas szkolenia: 1 dzień w godz. 9.00-16.30 

PROGRAM:
1. Nauka zabawy priorytetem w pracy z dziećmi.

2. Rola zabawy w życiu dziecka i jej wpływ na rozwój umiejętności społecznych.

3. Tworzenie środowiska do rozwoju zabawy

 • Planowanie grup
 • Wybór uczestników
 • Wyznaczenie konkretnych celów
 • Dobór gier i zabaw

4. Ocena umiejętności zabawy (kwestionariusze, obserwacja, PLAC).

5. Zabawa kierowana – dobór sposobu uczenia.

6. Jak się bawić? Filmy przedstawiające naukę konkretnych zabaw.

7. Wpisywanie umiejętności społecznych – wybór właściwych celów, wzmacnianie interakcji społecznych.

8. Monitorowanie nabywanych umiejętności zabawy i umiejętności społecznych.