• Data: 04 lutego 2023 - 05 marca 2023
 • Czas trwania: 30 godzin
 • Miejsce: wideokonferencja zoom
Zapisz się na szkolenie
Formularz zgłoszeniowy

BLOK RODZICE- AUTYZM- GRUPA 2- ONLINE

Projekt "POMAGAM. Wiem jak!" realizowany przez Fundację SCOLAR z środków PFRON w dniach 04.02, 19.02, 04-05.03.2023r. (GRUPA 2)
BLOK RODZICE- AUTYZM- GRUPA 2- ONLINE

Szkolenie realizowane przez Fundację SCOLAR w ramach projektu „Pomagam. Wiem, jak!”

KOSZT: Projekt w 90% finansowany jest z środków PFRON, uczestnicy pokrywają 10% wkładu własnego tj. 190,00 zł

W ramach bloku proponujemy następujące tematy:

 1. Od diagnozy do terapii autyzm – 1 dzień
 2. Metoda zachowań werbalnych- planowanie terapii i trening komunikacji małego dziecka – 1 dzień.
 3. Zachowania trudne- 2 dni.

Czas szkolenia:  4 dni w godz. 9.00-16.30 

1-DZIEŃ Od diagnozy do terapii autyzm 04.02.2023r.

Prowadzący:
KLAUDIA MOŃKA– psycholog i terapeuta behawioralny pracujący w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania. Z  Fundacją SCOLAR związana od 2014 roku – prowadzi terapię indywidualną, grupową, Treningi Umiejętności Społecznych oraz warsztaty dla rodziców. W Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym SCOLAR (Bielany) sprawuje funkcję dyrektora

Czas szkolenia:  1 dzień w godz. 9.00-16.30

PROGRAM:

 1. Omówienie objawów ze spektrum autyzmu
 2. Etiologia i jej wpływ na terapię
 3. Mam diagnozę i co dalej? Kwestie formalne (do czego moje dziecko ma prawo) i praktyczne (wybór właściwej placówki)
 4. Cechy dobrej terapii
 5. Wiodące i wspomagające metody terapeutyczne
 6. Co stosowana analiza zachowania wnosi do edukacji

2 DZIEŃ – Metoda zachowań werbalnych- planowanie terapii i trening komunikacji małego dziecka 19.02.2023r.

Prowadzący: Joanna Mikołajczyk psycholog, analityk zachowania BCBA, superwizor BCBA

Czas szkolenia: 1 dzień w godz. 9.00-16.30

PROGRAM:

1.Komunikacja priorytetem w terapii małego dziecka

 • Wyznaczanie celów terapeutycznych zgodnie z analizą funkcjonalną języka Skinnera
 • Kształtowanie mowy u małych dzieci nieposiadających umiejętności echowych

2. Jak nie stać się bodźcem awersyjnym?

 • Parowanie
 • Odruchowe operacje motywacyjne
 • Czego unikać w terapii małego dziecka
 • 7 kroków do kontroli poleceniowej wg Roberta Schramma

3. Efektywne uczenie małego dziecka

 • Uczenie bez błędów
 • Dobór podpowiedzi
 • Korygowanie błędów w trakcie nauki
 • Transfer – wycofywanie podpowiedzi
 • Uczenie w środowisku naturalnym (Natural Environment Teaching)

4. Pierwsze cele w terapii małego dziecka

 • Mandy – skuteczne uczenie komunikacji
 • Budowanie wspólnej uwagi
 • Kształtowanie reakcji na imię
 • Programy: „Przejście”, „Poczekaj”, „Oddawanie wzmocnień”

3-4 DZIEŃ Zachowania trudne 04-05.03.2023r.

Prowadzący:  WERONIKA KOLCZYŃSKA

Czas szkolenia: 2 dni w godz. 9.00-16.30 

PROGRAM:
1. Stosowana Analiza Zachowania

 • Co ma wpływ na zachowanie? – czteroelementowa zależność
 • Dlaczego niektóre zachowania powtarzamy? – konsekwencje
 1. Wzmocnienia – pozytywne oraz możliwe niepożądane skutki stosowania wzmocnień
 2. Kary – czy są potrzebne?
 3. Do czego dążymy? – cele terapii opartych na SAZ

2. Zachowania trudne

 • Definicje i przykłady
 • Dlaczego zachowania niepożądane się pojawiają?
 • Jak znaleźć funkcję zachowania? – ocena funkcjonalna
 1. Kwestionariusz wywiadu wg G.P. Hanley’a
 2. Notatki ABC wg Carbone
 3. IISCA wg G.P. Hanley’a

3. Redukowanie zachowań niepożądanych

 • Czy to co robimy jest właściwe? – aspekty etyczne
 • Wybór zachowania do zmiany oraz zachowania alternatywnego
 • Czy możemy zapobiegać zachowaniom niepożądanym? – działania proaktywne
 1. Wypracowanie kontroli poleceniowej
 2. Jak sposób uczenia wpływa na pojawianie się ZT? Jak spowodować żeby dzieci słuchały?
 3. Zapobieganie zachowaniom trudnym wg G.P. Hanley’a
 4. Podejście Pozytywnego Wspierania Zachowań (PBS)
 • Modyfikowanie konsekwencji – zwiększanie liczby zachowań pożądanych
 1. Wzmacnianie różnicujące DRO, DRA, DRI
 2. Kontrakty behawioralne
 3. Metoda kształtowania – Interwencja oparta na budowaniu repertuaru umiejętności wg G.P. Hanley’a
 • Modyfikowanie konsekwencji – zmniejszanie ilości zachowań niepożądanych
 1. Wygaszanie – wygaszanie bez blokowania ucieczki i wymuszonych podpowiedzi fizycznych wg Schramm’a
 2. Karanie negatywne
 3. Karanie pozytywne
 4. Możliwe niepożądane skutki stosowania kar
 5. Ograniczenia w stosowaniu kar

4. Radzenie sobie z zachowaniami trudnymi w grupie

5. Współpraca z opiekunami dziecka przy pracy nad zachowaniem- zjawisko kontrastu behawioralnego