• Data: 05-19 lutego 2022
 • Czas trwania: 30 godzin
 • Miejsce: wideokonferencja zoom
Zapisz się na szkolenie
Formularz zgłoszeniowy

BLOK RODZICE -AUTYZM -GRUPA 2-ONLINE

Projekt "POMAGAM. Wiem jak!" realizowany przez Fundację SCOLAR z środków PFRON w dniach 05.02 , 12-13.02; 19.02.2022 (GRUPA 2)
BLOK RODZICE -AUTYZM -GRUPA 2-ONLINE

Szkolenie realizowane przez Fundację SCOLAR w ramach projektu „Pomagam. Wiem, jak!”

KOSZT: Projekt w 90% finansowany jest z środków PFRON, uczestnicy pokrywają 10% wkładu własnego tj. 120,00 zł

W ramach bloku proponujemy następujące tematy:

 1. Od diagnozy do terapii autyzm – 1 dzień
 2. Metoda zachowań werbalnych- planowanie terapii i trening komunikacji małego dziecka – 1 dzień.
 3. Zachowania trudne- 2 dni.

Czas szkolenia:  4 dni w godz. 9.00-16.30 

1-DZIEŃ Od diagnozy do terapii autyzm (5 luty 2022)

Prowadzący:

MARTA SIEROCKA-ROGALA superwizor BCBA, logopeda, pedagog, dyrektor programowy Fundacji SCOLAR i SCOLARIS
KLAUDIA MOŃKA– psycholog i terapeuta behawioralny pracujący w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania. Z  Fundacją SCOLAR związana od 2014 roku – prowadzi terapię indywidualną, grupową, Treningi Umiejętności Społecznych oraz warsztaty dla rodziców. W Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym SCOLAR (Bielany)
sprawuje funkcję dyrektora

Czas szkolenia:  godz. 9.00-16.30 (05.02)

PROGRAM:

 1. Omówienie objawów ze spektrum autyzmu
 2. Etiologia i jej wpływ na terapię
 3. Mam diagnozę i co dalej? Kwestie formalne (do czego moje dziecko ma prawo) i praktyczne (wybór właściwej placówki)
 4. Cechy dobrej terapii
 5. Wiodące i wspomagające metody terapeutyczne
 6. Co stosowana analiza zachowania wnosi do edukacji

2-3 DZIEŃ Zachowania trudne- 12-13 luty 2022

Prowadzący:  WERONIKA KOLCZYŃSKA

Czas szkolenia: 2 dni w godz. 9.00-16.30  (12-13.02.2022)

PROGRAM:
1. Stosowana Analiza Zachowania

 • Co ma wpływ na zachowanie? – czteroelementowa zależność
 • Dlaczego niektóre zachowania powtarzamy? – konsekwencje
  • Wzmocnienia – pozytywne oraz możliwe niepożądane skutki stosowania wzmocnień
  • Kary – czy są potrzebne?
  • Do czego dążymy? – cele terapii opartych na SAZ

2. Zachowania trudne

 • Definicje i przykłady
 • Dlaczego zachowania niepożądane się pojawiają?
 • Jak znaleźć funkcję zachowania? – ocena funkcjonalna
  • Kwestionariusz wywiadu wg G.P. Hanley’a
  • Notatki ABC wg Carbone
  • IISCA wg G.P. Hanley’a

3. Redukowanie zachowań niepożądanych

 • Czy to co robimy jest właściwe? – aspekty etyczne
 • Wybór zachowania do zmiany oraz zachowania alternatywnego
 • Czy możemy zapobiegać zachowaniom niepożądanym? – działania proaktywne
  • Wypracowanie kontroli poleceniowej
  • Jak sposób uczenia wpływa na pojawianie się ZT? Jak spowodować żeby dzieci słuchały?
  • Zapobieganie zachowaniom trudnym wg G.P. Hanley’a
  • Podejście Pozytywnego Wspierania Zachowań (PBS)
 • Modyfikowanie konsekwencji – zwiększanie liczby zachowań pożądanych
  • Wzmacnianie różnicujące DRO, DRA, DRI
  • Kontrakty behawioralne
  • Metoda kształtowania – Interwencja oparta na budowaniu repertuaru umiejętności wg G.P. Hanley’a
 • Modyfikowanie konsekwencji – zmniejszanie ilości zachowań niepożądanych
  • Wygaszanie – wygaszanie bez blokowania ucieczki i wymuszonych podpowiedzi fizycznych wg Schramm’a
  • Karanie negatywne
  • Karanie pozytywne
  • Możliwe niepożądane skutki stosowania kar
  • Ograniczenia w stosowaniu kar

4. Radzenie sobie z zachowaniami trudnymi w grupie

5. Współpraca z opiekunami dziecka przy pracy nad zachowaniem – zjawisko kontrastu behawioralnego

4 DZIEŃ – Metoda zachowań werbalnych- planowanie terapii i trening komunikacji małego dziecka- 19  luty 2022

Prowadzący:: Joanna Mikołajczyk psycholog, analityk zachowania BCBA, superwizor BCBA

Czas szkolenia: 1 dzień w godz. 9.00-16.30 (19.02.22)

PROGRAM:

 1. Komunikacja priorytetem w terapii małego dziecka
 • Wyznaczanie celów terapeutycznych zgodnie z analizą funkcjonalną języka Skinnera
 • Kształtowanie mowy u małych dzieci nieposiadających umiejętności echowych

2. Jak nie stać się bodźcem awersyjnym?

 • Parowanie
 • Odruchowe operacje motywacyjne
 • Czego unikać w terapii małego dziecka
 • 7 kroków do kontroli poleceniowej wg Roberta Schramma

3. Efektywne uczenie małego dziecka

 • Uczenie bez błędów
 • Dobór podpowiedzi
 • Korygowanie błędów w trakcie nauki
 • Transfer – wycofywanie podpowiedzi
 • Uczenie w środowisku naturalnym (Natural Environment Teaching)

4. Pierwsze cele w terapii małego dziecka

 • Mandy – skuteczne uczenie komunikacji
 • Budowanie wspólnej uwagi
 • Kształtowanie reakcji na imię
 • Programy: „Przejście”, „Poczekaj”, „Oddawanie wzmocnień”