• Data: 20 listopada 2022 - 11 grudnia 2022
 • Czas trwania: 30 godzin
 • Miejsce: wideokonferencja zoom
Zapisz się na szkolenie
Formularz zgłoszeniowy

BLOK RODZICE- AUTYZM- GRUPA 1- ONLINE

Projekt "POMAGAM. Wiem jak!" realizowany przez Fundację SCOLAR z środków PFRON w dniach 20.11.22; 26.11.22;10-11.12.20.22 (GRUPA 1)
BLOK RODZICE- AUTYZM- GRUPA 1- ONLINE

Szkolenie realizowane przez Fundację SCOLAR w ramach projektu „Pomagam. Wiem, jak!”

KOSZT: Projekt w 90% finansowany jest z środków PFRON, uczestnicy pokrywają 10% wkładu własnego tj. 190,00 zł

W ramach bloku proponujemy następujące tematy:

 1. Od diagnozy do terapii autyzm – 1 dzień
 2. Metoda zachowań werbalnych- planowanie terapii i trening komunikacji małego dziecka – 1 dzień.
 3. Zachowania trudne- 2 dni.

Czas szkolenia:  4 dni w godz. 9.00-16.30 

1-DZIEŃ Od diagnozy do terapii autyzm 20.11.2022r.

Prowadzący:
KLAUDIA MOŃKA– psycholog i terapeuta behawioralny pracujący w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania. Z  Fundacją SCOLAR związana od 2014 roku – prowadzi terapię indywidualną, grupową, Treningi Umiejętności Społecznych oraz warsztaty dla rodziców. W Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym SCOLAR (Bielany) sprawuje funkcję dyrektora

Czas szkolenia:  1 dzień w godz. 9.00-16.30

PROGRAM:

  1. Omówienie objawów ze spektrum autyzmu
  2. Etiologia i jej wpływ na terapię
  3. Mam diagnozę i co dalej? Kwestie formalne (do czego moje dziecko ma prawo) i praktyczne (wybór właściwej placówki)
  4. Cechy dobrej terapii
  5. Wiodące i wspomagające metody terapeutyczne
  6. Co stosowana analiza zachowania wnosi do edukacji

2 DZIEŃ – Metoda zachowań werbalnych- planowanie terapii i trening komunikacji małego dziecka 26.11.2022r.

Prowadzący:: Joanna Mikołajczyk psycholog, analityk zachowania BCBA, superwizor BCBA

Czas szkolenia: 1 dzień w godz. 9.00-16.30

PROGRAM:

   1. Komunikacja priorytetem w terapii małego dziecka
   • Wyznaczanie celów terapeutycznych zgodnie z analizą funkcjonalną języka Skinnera
   • Kształtowanie mowy u małych dzieci nieposiadających umiejętności echowych

2. Jak nie stać się bodźcem awersyjnym?

   • Parowanie
   • Odruchowe operacje motywacyjne
   • Czego unikać w terapii małego dziecka
   • 7 kroków do kontroli poleceniowej wg Roberta Schramma

3. Efektywne uczenie małego dziecka

   • Uczenie bez błędów
   • Dobór podpowiedzi
   • Korygowanie błędów w trakcie nauki
   • Transfer – wycofywanie podpowiedzi
   • Uczenie w środowisku naturalnym (Natural Environment Teaching)

4. Pierwsze cele w terapii małego dziecka

   • Mandy – skuteczne uczenie komunikacji
   • Budowanie wspólnej uwagi
   • Kształtowanie reakcji na imię
   • Programy: „Przejście”, „Poczekaj”, „Oddawanie wzmocnień”

3-4 DZIEŃ Zachowania trudne 10-11.12.2022r.

Prowadzący:  WERONIKA KOLCZYŃSKA

Czas szkolenia: 2 dni w godz. 9.00-16.30 

PROGRAM:
1. Stosowana Analiza Zachowania

   • Co ma wpływ na zachowanie? – czteroelementowa zależność
   • Dlaczego niektóre zachowania powtarzamy? – konsekwencje
    • Wzmocnienia – pozytywne oraz możliwe niepożądane skutki stosowania wzmocnień
    • Kary – czy są potrzebne?
    • Do czego dążymy? – cele terapii opartych na SAZ

2. Zachowania trudne

   • Definicje i przykłady
   • Dlaczego zachowania niepożądane się pojawiają?
   • Jak znaleźć funkcję zachowania? – ocena funkcjonalna
    • Kwestionariusz wywiadu wg G.P. Hanley’a
    • Notatki ABC wg Carbone
    • IISCA wg G.P. Hanley’a

3. Redukowanie zachowań niepożądanych

   • Czy to co robimy jest właściwe? – aspekty etyczne
   • Wybór zachowania do zmiany oraz zachowania alternatywnego
   • Czy możemy zapobiegać zachowaniom niepożądanym? – działania proaktywne
    • Wypracowanie kontroli poleceniowej
    • Jak sposób uczenia wpływa na pojawianie się ZT? Jak spowodować żeby dzieci słuchały?
    • Zapobieganie zachowaniom trudnym wg G.P. Hanley’a
    • Podejście Pozytywnego Wspierania Zachowań (PBS)
   • Modyfikowanie konsekwencji – zwiększanie liczby zachowań pożądanych
    • Wzmacnianie różnicujące DRO, DRA, DRI
    • Kontrakty behawioralne
    • Metoda kształtowania – Interwencja oparta na budowaniu repertuaru umiejętności wg G.P. Hanley’a
   • Modyfikowanie konsekwencji – zmniejszanie ilości zachowań niepożądanych
    • Wygaszanie – wygaszanie bez blokowania ucieczki i wymuszonych podpowiedzi fizycznych wg Schramm’a
    • Karanie negatywne
    • Karanie pozytywne
    • Możliwe niepożądane skutki stosowania kar
    • Ograniczenia w stosowaniu kar

4. Radzenie sobie z zachowaniami trudnymi w grupie

5. Współpraca z opiekunami dziecka przy pracy nad zachowaniem – zjawisko kontrastu behawioralnego