• Data: 15 marca 2022
  • Czas trwania: 2 godzin
  • Miejsce: wideokonferencja zoom
Zapisz się na szkolenie
Formularz zgłoszeniowy

Co nam daje test echowy VB-MAPP- szkolenie ONLINE

Jak wykorzystać wyniki testu przy planowaniu celów językowych?

Dokładne omówienie testu wraz z planowaniem celów komunikacyjnych na bazie osiągniętych wyników.

Prowadzący: Marta Sierocka- Rogala superwizor BCBA, logopeda, pedagog, dyrektor programowy FUNDACJI SCOLAR i SCOLARIS

Czas szkolenia:  wtorek w godzinach 18.00-20.00;   

Cena: 100 zł 

Zaświadczenie zgodne z wzorem MEN-u.

Ośrodek Szkolenia „SCOLARIS” jest wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa pod numerem 1149 K jako placówka kształcenia ustawicznego.

VB-MAPP to narzędzie badawcze, które składa się z 16 oddzielnych pomiarów służących do oceny umiejętności uczenia się oraz umiejętności językowych i społecznych.  Przeznaczony jest dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi.

Badanie pozwala zauważyć bariery i ograniczenia dziecka w jego rozwoju oraz pomaga stworzyć indywidulany program terapeutyczny.

Jedną ze sfer języka ocenianą w VB-MAPP są reakcje echowe.
Polegają one na powtarzaniu (z odpowiedniością jeden do jednego) tego, co powiedziała druga osoba.

Do badania reakcji echowych służy podtest BWUE („Badanie wczesnych umiejętności echowych”).
Umiejętności echowe odgrywają bardzo ważną rolę w uczeniu komunikacji dzieci z opóźnieniami w rozwoju języka, dlatego ich dokładna ocena jest tak istotna.

Jeśli dziecko sprawnie potrafi powtarzać dźwięki wypowiadane przez drugą osobę, będzie mogło swobodnie korzystać z podpowiedzi wokalnych udzielanych przez dorosłego w procesie terapeutycznym. Brak dostatecznie rozwiniętych umiejętności echowych jest wskazaniem do wprowadzenia odpowiedniego dla dziecka systemu komunikacji wspomagającej

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu szkolenia

ZAPISZ SIĘ – link do formularza powyżej