• Data: 02-03 lipca 2022
 • Czas trwania: 15 godzin
 • Miejsce: wideokonferencja online przez zoom
Zapisz się na szkolenie
Formularz zgłoszeniowy

Zachowania niepożądane w nowym podejściu Stosowanej Analizy Zachowania- szkolenie online

Krzyk, płacz, odmowa, zachowania agresywne i autoagresywne stanowią duże wyzwanie dla osób z najbliższego otoczenia osób przejawiających zachowania trudne.
Zachowania niepożądane w nowym podejściu Stosowanej Analizy Zachowania- szkolenie online

Zapraszamy na wyjątkowe szkolenie, które odpowie na pytania: „jak właściwie reagować na zachowania trudne pacjenta?”, „dlaczego rozwijanie funkcjonalnych zachowań jest najskuteczniejszym rozwiązaniem?”, „czy możliwe jest efektywne poradzenie sobie z agresją i autoagresją podopiecznego?”

Przedstawimy metody o potwierdzonej badaniami naukowymi skuteczności, w nurcie Stosowanej Analizy Zachowania, ale również zaprezentujemy „nowe oblicze” Stosowanej Analizy Zachowania, która promuje etyczne, skoncentrowane na pacjencie, pozytywne i pełne empatii podejście do kwestii zachowań stanowiących wyzwanie, której jednym z wiodących haseł jest „Compassion over compliance” (współczucie ponad posłuszeństwem).

Prowadzący: Joanna Mikołajczyk psycholog, analityk zachowania BCBA, superwizor BCBA

Czas szkolenia: 2 dni w godz. 9.00-16.30 (sobota), 9.00-16.30 (niedziela)

Cena: 510 zł

PROGRAM:

I. Definiowanie zachowań niepożądanych

 1. Co jest dla nas trudnym zachowaniem?
 2. Definicje zachowań niepożądanych
 3. U kogo obserwujemy zachowania problemowe?
 4. Jak precyzyjnie opisać zachowanie do zmiany i dlaczego to jest ważne?
 5. Pinpoint jako precyzyjny opis zachowania

II. Dlaczego zachowania niepożądane się pojawiają i powtarzają?

1.Co ma wpływ na zachowanie? – czteroelementowa zależność

 • Zmienne poprzedzające
 • Konsekwencje wzmacniające
 • Jak to działa w praktyce – praktyczne przykłady z życia codziennego

2. Jak znaleźć funkcję zachowania?

 • Czym jest Funkcjonalna Ocena Zachowania i co dzięki niej zyskujemy?
 • Ocena pośrednia: kwestionariusz wywiadu wg G.P. Hanley’a; kwestionariusz FAI
 • Ocena opisowa: wykresy punktowe i notatki ABC
 • Analiza Funkcjonalna: klasyczna, oparta na próbach, IISCA wg G.P. Hanley’a (wyzwania i zalety)

3. Możliwe funkcje zachowań niepożądanych

 • Pozyskanie, Ucieczka, Automatycznego wzmacniania
 • Czy funkcje mogą być połączone?

III. Modyfikowanie zachowań problemowych

 1. Do czego dążymy? – cele terapii opartych na SAZ
 2. Czy to co robimy jest właściwe? – aspekty etyczne
 3. Ogólne wskazówki dotyczące planowania interwencji

IV. Tworzenie i wprowadzanie interwencji

1.Czy możemy zapobiegać zachowaniom niepożądanym? – działania proaktywne

 • Jak sposób uczenia i organizacja czasu wpływają na pojawianie się zachowań problemowych?
 • Jak spowodować żeby uczeń chciał współpracować? – praktyczne pomysły do wykorzystania w przedszkolu, szkole i w domu
 • Czego uczyć, żeby zachowania niepożądane nie musiały się pojawić?
 • Zapobieganie zachowaniom trudnym wg G.P. Hanley’a

2. Rozwijanie zachowań pożądanych/uczenie strategii zastęczych

 • Wzmacnianie różnicujące DRO, DRA, DRI – praktyczne przykłady
 • Kontrakty behawioralne
 • Metoda kształtowania – Interwencja oparta na budowaniu repertuaru umiejętności wg G.P. Hanley’a (SBT)

3. Modyfikowanie konsekwencji – zmniejszanie ilości zachowań niepożądanych

 • Wygaszanie – Czym jest, a czym nie jest? Czy zawsze jest bezpieczne? Dlaczego we współczesnym podejściu Stosowanej Analizy Zachowania nie zaleca się „pełnego wygaszania” i co oferuje się w zamian?
 • Dlaczego karanie NIE jest podstawą modyfikowania zachowań niepożądanych?
 • Karanie negatywne – metody i przykłady
 • Karanie pozytywne – metody i przykłady
 • Możliwe niepożądane skutki i ograniczenia w stosowaniu kar

4. Radzenie sobie z zachowaniami trudnymi w grupie – zestawienie strategii

5. Współpraca z opiekunami dziecka przy pracy nad zachowaniem

 • Dlaczego jest istotna? – zjawisko kontrastu behawioralnego

Formy szkoleniowe:

 • Praca w grupach
 • Dyskusja
 • Film
 • Praktyczne przykłady z codziennej pracy terapeutycznej

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu szkolenia.

ZAPISZ SIĘ – link do formularza powyżej