• Data: 10-11 pażdziernika 2020
  • Czas trwania: 13 godzin
  • Miejsce: ONLINE
Zapisz się na szkolenie
Formularz zgłoszeniowy

VB-MAPP ocena umiejętności i planowanie terapii-SZKOLENIE ONLINE!

Wśród narzędzi behawioralnych dostępnych na rynku polskim trudno znaleźć lepsze z uwagi na jego prostotę, przejrzystość, mierzalność oraz rozmieszczenie poszczególnych umiejętności w porządku rozwojowym. Szkolenie uczy, jak wykorzystać je w pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
VB-MAPP ocena umiejętności i planowanie terapii-SZKOLENIE ONLINE!

Szkolenie dla specjalistów z VB-MAPP – behawioralnego narzędzia konstruowania programów terapeutycznych i mierzenia wyników terapii, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności językowych.

Prowadzący: Marta Sierocka-Rogala superwizor BCBA, logopeda, pedagog, dyrektor programowy SCOLARIS

Czas szkolenia: 2 dni w godz 9.00-15.30 (sobota), 9.00-15.30 (niedziela)

Cena: 520 zł

Zaświadczenie zgodne z wzorem MEN-u.

Ośrodek Szkolenia „SCOLARIS” jest wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa pod numerem 1149 K jako placówka kształcenia ustawicznego.
PROGRAM

CZĘŚĆ I

  • Tradycyjne podejście do nabywania języka
  • Zachowanie werbalne – definicja, charakter wzmacniania zachowań werbalnych
  • Funkcjonalna analiza języka Skinnera
  • Bodziec różnicujący a operacje motywacyjne
  • Mandy, takty
  • Umiejętności echowe
  • Umiejętności intrawerbalne
  • Wieloelementowa kontrola bodźcowa
  • Rola słuchacza
  • VB-MAPP – rys historyczny
  • Struktura narzędzia
  • Wskazówki dotyczące dokonywania oceny
  • Zestawy pomocy

CZĘŚĆ II

  • Dokonywanie oceny
  • Wypełnianie wykresów
  • Ocena barier
  • Tworzenie programu terapeutycznego na podstawie VB-MAPP
  • Ocena gotowości do zmiany
  • Podsumowanie

ZAPISZ SIĘ- link do formularza powyżej