Rekomendacje dla specjalistów

Autor: red
07.02.2019 r.
Polecane publikacje
Rekomendacje dla specjalistów
  • “The Establishing Operation and Teaching Verbal Behavior”, V.Carbone

Autor porusza ważną kwestię, jaką stanowią operacje ustanawiające (EO) w procesie uczenia dzieci z autyzmem zachowań werbalnych oraz ważnych umiejętności społecznych, takich jak nawiązywanie kontaktu wzrokowego czy dzielenie uwagi.

Link do PDF:

http://carboneclinic.com/wp-content/uploads/2013/10/eo.pdf

  • “Increasing the vocal responses of children with autism and developmental disabilities using manual sign mand training and prompt delay”, Vincent J, Carbone and Emily J. Sweeney-Kerwin, Vivian Attanasio, Tamara Kasper

Artykuł ten prezentuje badanie, w którym zastosowano trening mandów z wykorzystaniem manualnych gestów połączony z podpowiedziami wokalnymi i procedurą opóźniania podpowiedzi. Autorzy dowiedli, że taka łączona procedura wpływa na wzrost ilości wokalnych rekcji u dzieci o zaburzonym rozwoju, które prezentowały bardzo nikłe umiejętności wokalne.

Link do PDF:

http://carboneclinic.com/wp-content/uploads/2012/08/Carboneetal.JABA2010.pdf

  • “Increasing the Mand Repertoire of Children With Autism Through the Use of an Interrupted Chain Procedure”, Kristin M. Albert, Vincent J. Carbone, Danielle D. Murray, Margaret Hagerty, and Emily J. Sweeney-Kerwin

Autorzy artykułu dowodzą, że dzieci z autyzmem mogą z powodzeniem uczyć się mandów (próśb) o brakujące przedmioty, przy zastosowaniu procedury przerwanego łańcucha czynności. Dodatkowo artykuł opisuje czym jest trening mandów i jakie są efektywne procedury uczenia mandów (próśb) dzieci z zaburzeniami rozwoju.

Link do PDF:

http://carboneclinic.com/wp-content/uploads/2013/02/Albert-et-al-20121.pdf

  • “Teaching Eye Contact to Children with Autism: A Conceptual Analysis and Single Case Study”, Vincent J. Carbone, Leigh O’Brien, Emily J. Sweeney-Kerwin, Kristin M. Albert

Autorzy artykułu zwracają uwagę na to, jak ważnym aspektem w rozwoju umiejętności społecznych dziecka jest kontakt wzrokowy oraz prezentują procedurę, dzięki której kontakt wzrokowy może być kształtowany u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Link do PDF:

http://carboneclinic.com/wp-content/uploads/2013/02/Carbone-et-al.-Eye-Contact.pdf

  • „Shaping complex functional communication responses”, Mahshid Ghaemmaghami, Gregory P. Hanley, Joshua Jessel, Robin Landa

Artykuł ukazuje, jak ważną i skuteczną procedurą w redukowaniu zachowań trudnych jest trening funkcjonalnej komunikacji (functional communication training – FCT). Jednocześnie artykuł prezentuje dwa eksperymenty, w których pokazano, jak skutecznie można przeprowadzić procedurę kształtowania społecznie pożądanych, bardziej złożonych funkcjonalnych komunikatów, przy jednoczesnym zachowaniu niskiego poziomu zachowań niepożądanych.

Przydatne linki:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jaba.468