Terapie oparte na badaniach naukowych

Autor: Katarzyna Nowak
07.02.2019 r.
Scolaris prezentuje metody i narzędzia oparte na badaniach naukowych i sprawdzone w praktyce z dającymi się zmierzyć efektami.
Terapie oparte na badaniach naukowych

Jak ważne jest stosowanie mierzalnych badań i co z nich wynika dla planowania programów edukacyjnych, może przeczytać w Raporcie.

Raport
pobierz