Metoda zachowań werbalnych
Cena:
35,00 zł
Kup

Metoda zachowań werbalnych

Autor: Mary Lynch Barbera
Wydawnictwo: Scolaris
Rok wydania: 2017
„Metoda Zachowań Werbalnych – jak uczyć dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi”. Mark Sundberg o książce: "Mimo że opisane w książce Mary podstawowe zasady i metody nie są nowe, czytelnik dostaje od autorki zrozumiałe wyjaśnienia, przykłady z życia codziennego i przyjazny dla użytkownika przewodnik po skomplikowanym programie interwencji językowej dla dzieci z autyzmem."

Książka jest jedną z najbardziej wartościowych publikacji dla rodziców dzieci z autyzmem. W bardzo przystępny, uporządkowany sposób dostarcza wielu informacji o tym, jak pomagać dzieciom w rozwijaniu szeroko pojętych umiejętności komunikacyjnych.

Wyjaśnia również, jak dzieci niemówiące mogą nauczyć się skutecznej komunikacji z wykorzystaniem gestów. Książka zawiera także szereg cennych wskazówek, jak radzić sobie z zachowaniami niepożądanymi u dzieci, a także, jak nauczyć dziecko umiejętności samoobsługi. „Książka Barbery…”, jak pisze dr Jack Michael, „…jest nie tylko dokładna, ale i zrozumiała… Osobiste doświadczenia autorki w dziedzinie, o której pisze, sprawiają, że wyjaśnienia i instrukcje nie są nużące i łatwo je zastosować.”