VB-MAPP Podręcznik
Cena:
85,00 zł
Kup

VB-MAPP Podręcznik

Autor: dr Mark Sundberg
Wydawnictwo: Scolaris
Rok wydania: 2011
"VB-MAPP– ocena umiejętności językowych i społecznych oraz planowanie terapii dzieci z autyzmem". Podręcznik do oceny umiejętności językowych i społecznych dzieci z autyzmem. Pozwala na dokonanie szybkiej oceny poziomu umiejętności, by na tej podstawie stworzyć program terapeutyczny. W komplecie z kwestionariuszem (do kupienia oddzielnie).

Wśród narzędzi behawioralnych dostępnych na rynku polskim trudno znaleźć lepsze, z uwagi na jego prostotę, przejrzystość, mierzalność oraz rozmieszczenie poszczególnych umiejętności w porządku rozwojowym.

VB-MAPP łączy w sobie koncepcję analizy zachowań werbalnych, stworzoną przez Skinnera, przy jednoczesnym uwzględnieniu typowych dla rozwoju dziecka kamieni milowych, które stają się ramami dla programu diagnozy i terapii.

Narzędzie VB-MAPP ma solidną podbudowę teoretyczną, powstało na podstawie wieloletnich badań, a także opiera się na doświadczeniu i wieloletniej praktyce analityków zachowania, logopedów, terapeutów zajęciowych, oligofrenopedagogów, psychologów oraz rodziców dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Mówiąc o VB-MAPP musimy podkreślić, że jest to nieocenione narzędzie w konstruowaniu programów edukacyjno-terapeutycznych. Jego struktura pozwala na zastosowanie wyników do opracowania szczegółowego oraz zindywidualizowanego programu terapeutycznego, zaspokajającego potrzeby, jak i uwzględniającego możliwości badanego dziecka.

VB-MAPP jest narzędziem do pracy z dziećmi z autyzmem, ale zgodnie z zaleceniami autora może być także pomocne w ocenie funkcjonowania neurotypowych dzieci z opóźnieniem mowy.

Więcej