Zespół

Agnieszka Łucjanek

Agnieszka Łucjanek

Psycholog, koordynator merytoryczny Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej SCOLAR, doświadczony terapeuta dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Od 15 lat związana z Fundacją Scolar. Koordynator merytoryczny zespołu terapeutów Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej Fundacji dla dzieci w wieku 7-15 lat. Prowadzi zajęcia Treningów Umiejętności Społecznych, terapię indywidualną i konsultacje rodzinne.

Pracownik Poradni dla dzieci z Autyzmem i ich Rodzin w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Wykładowca na Wydziale Psychologii UW oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

Współautorka publikacji edukacyjnych, m. in. „Emocje w przedszkolu” wyd. Raabe.Autorka szkoleń związanych z tematyką całościowych zaburzeń rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem Zespołu Aspergera.