Zespół

Joanna Mikołajczyk

Joanna Mikołajczyk

psycholog, pedagog specjalny, analityk zachowania i superwizor BCBA (Board Certified Behavior Analyst) oraz PLTB (Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego)

Prowadzi terapię i konsultacje małych dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, opracowuje indywidualne programy terapeutyczne w oparciu o ocenę VB-MAPP oraz jest członkiem zespołu diagnostycznego Centrum Terapii Scolar. Prowadzi także szkolenia dla specjalistów i rodziców oraz superwizje.

Absolwentka psychologii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i pedagogiki specjalnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Odbyła kursy m.in. z diagnozy i terapii integracji sensorycznej – „Terapia psychomotoryczna wg M. Procus i M. Block”, „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”. Także kursy specjalistyczne, m.in. „Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem”, „Makaton” oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki.