Zespół

Joanna Mikołajczyk

Joanna Mikołajczyk

psycholog, pedagog specjalny, analityk zachowania i superwizor BCBA (Board Certified Behavior Analyst) oraz PLTB (Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego)

Prowadzi terapię i konsultacje małych dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, opracowuje indywidualne programy terapeutyczne w oparciu o ocenę VB-MAPP oraz jest członkiem zespołu diagnostycznego Centrum Terapii Scolar. Prowadzi także szkolenia dla specjalistów i rodziców oraz superwizje.

Absolwentka psychologii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i pedagogiki specjalnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej.