Zespół

Joanna Mikołajczyk

Joanna Mikołajczyk

psycholog, pedagog specjalny, analityk zachowania i superwizor (BCBA i PLTB)

Absolwentka psychologii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i pedagogiki specjalnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, na kierunku Wczesna Interwencja i Wychowanie Przedszkolne oraz Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie studiowała Psychologię Rozwojową, Wychowawczą i Rodziny. Licencjonowany analityk zachowania oraz superwizor międzynarodowej licencji Board Certified Behavior Analyst (BCBA), a także licencjonowany superwizor Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego (PLTB), z ramienia Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej (PSTB). Od 2010 roku związana z Fundacją Scolar w Warszawie. Na co dzień prowadzi superwizje pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, konsultacje dla małych dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju i ich rodziców (autorski program Wczesnej Interwencji Behawioralnej dla dzieci do 30. miesiąca życia), opracowuje indywidualne programy terapeutyczne w oparciu o ocenę VB-MAPP oraz programy interwencyjne dotyczące trudnych zachowań. Jest także członkiem zespołu diagnostycznego Centrum Terapii Scolar, prowadzi warsztaty i szkolenia dla specjalistów oraz rodziców. Autorka publikacji w tematyce Stosowanej Analizy Zachowania.