Zespół

Klaudia Mońka

Klaudia Mońka

psycholog i terapeuta pracujący w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania.

Od 12 lat pracuje z dziećmi, z  Fundacją SCOLAR związana od 2014 roku – prowadzi terapię indywidualną, grupową, Treningi Umiejętności Społecznych oraz warsztaty dla rodziców. Pracuje w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania, w 2020 roku uzyskała tytuł terapeuty behawioralnego (258/T/2020). W Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym SCOLAR (Bielany) sprawuje funkcję dyrektora – wspiera terapeutów w prowadzeniu zajęć, organizuje pracę zespołu, prowadzi dokumentację przedszkolną, a także dba o dobre kontakty z rodzicami oraz instytucjami zewnętrznymi.