Zespół

Klaudia Mońka

Klaudia Mońka

psycholog i terapeuta pracujący w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania.

Od 2010 roku pracuje z dziećmi. Od 2014 w Fundacji SCOLAR– prowadzi terapię indywidualną, grupową, Treningi Umiejętności Społecznych oraz warsztaty dla rodziców.

Ukończyła Psychologię na WSFiZ w Warszawie, studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS w zakresie: Stosowana Analiza Zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania. Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną na studiach podyplomowych w Gdańsku. Jest absolwentką kursów specjalistycznych m.in. z zakresu oligofrenopedagogiki, terapii poznawczo- behawioralnej dzieci i młodzieży (Centrum CBT).

Absolwentka wielu szkoleń behawioralnych: VB-MAPP, Intensywne nauczanie behawioralne w oparciu o system kart, rozwijanie komunikacji dzieci z autyzmem, trening jedzenia, komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się, terapia ręki– wspomaganie funkcji pisania, diagnoza i terapia zaburzeń lękowych u dzieci, terapia złości i agresji u dzieci i młodzieży, opiniowanie psychologiczno-pedagogiczne.