Zespół

Maciej Szymanowski

Maciej Szymanowski

pedagog specjalny, terapeuta, dyrektor Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej Fundacji SCOLAR.

Terapeuta indywidualny i grupowy. Opracowuje programy terapeutyczno-edukacyjne i nadzoruje jedyną w Polsce pozaszkolną placówkę dla dzieci z zaburzeniami na spektrum autyzmu. Trener Treningów Umiejętności Społecznych dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera. Terapeuta rodzin.

Pracuje w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania i nurt behawioralno-poznawczy. Szkoli specjalistów z zakresu TUS. Wspiera kadry pedagogiczne szkół w pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Prowadzi staże zawodowe dla absolwentów psychologii i pedagogiki.