RODZICE RZA Grupa 1 ONLINE: 15.10, 22.10, 23.10, 05.11.2022r.

Dziękujemy za zainteresowanie wybranym blokiem szkoleniowym, jednak lista uczestników jest już kompletna. Kolejne terminy będą udostępniane wkrótce na stronie www.scolar.pl oraz na facebooku.