Szkolenia archiwalne

Termin: szczegóły wkrótce
Czas trwania szkolenia: 6 godzin

Współpraca z rodziną ucznia

Współpraca terapeutów i nauczycieli z rodzicami budzi wiele pytań i wątpliwości. Jak się porozumieć, aby rodzice wspomagali terapię? Jak ustalić spójne i wspólne cele działania? Szkolenie uczy skutecznych sposobów włączania rodziców w proces...

Termin: szczegóły wkrótce
Czas trwania szkolenia: 15 godzin

Od diagnozy do terapii - Zespół Aspergera

Szkolenie które pomoże rodzicom zrozumieć Zespół Aspergera, poznać przyczyny całościowych zaburzeń rozwojowych. Rodzice otrzymają także praktyczną poradę z zakresu socjalno-prawnych form pomocy oraz praktyczne wskazówki, jak postępować z dzieckiem w warunkach domowych.

Termin: szczegóły wkrótce
Czas trwania szkolenia: 7.5 godzin

Od diagnozy do terapii - Autyzm

Szkolenie które pomoże rodzicom zrozumieć zaburzenia dziecka ze spektrum autyzmu, aspekty formalno-prawne diagnozy. Pozwoli udać się po właściwą pomoc, wybrać odpowiednią metodę terapii i pomóc dziecku w warunkach domowych.

Termin: szczegóły wkrótce
Czas trwania szkolenia: 6 godzin

Terapia w domu

Szkolenie dla specjalistów i rodziców – cele terapii domowej, czy angażować w nią rodzeństwo, jak poprawić jakość życia dziecka z autyzmem i jednocześnie całej rodziny. Jaka jest rola rodziny w procesie terapii?

Termin: szczegóły wkrótce
Czas trwania szkolenia: 6 godzin

Nauczanie Precyzyjne

W Nauczaniu Precyzyjnym nie ma znaczenia czego Uczę – ważne jest tylko to, czego Nauczyłam. Na szkoleniu dla specjalistów skupiamy się na ciągłym monitorowaniu efektów uczenia, ponieważ wszystkie dzieci - a dzieci z autyzmem w szczególności - mają prawo do skutecznego nauczania.