• Data: 14-15 maja 2022
  • Czas trwania: 14 godzin
  • Miejsce: wideokonferencja online przez Meet
Zapisz się na szkolenie
Formularz zgłoszeniowy

TUS dla dzieci od 6 lat- SZKOLENIE ONLINE!

Szkolenie z metody TUS jako jednej z podstawowych form oddziaływania terapeutycznego w pracy z wysokofunkcjonującymi dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu. Jak dobierać grupy? Jak realizować trening TUS? Jakie metody są skuteczne a jakie nie?
TUS dla dzieci od 6 lat- SZKOLENIE ONLINE!

JEDYNE TAKIE SZKOLENIE NA RYNKU Z OFERTĄ BEZPŁATNEGO STAŻU – możliwość jednodniowego udziału w zajęciach TUS na terenie specjalistycznej placówki – 220 podopiecznych uczestniczących w TUS-ach, 25 różnych grup terapeutycznych w tygodniu.

Zaświadczenie zgodne z wzorem MEN-u.

Ośrodek Szkolenia „SCOLARIS” jest wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa pod numerem 1149 K jako placówka kształcenia ustawicznego.

Prowadzący:

MACIEJ SZYMANOWSKI – pedagog specjalny, trener TUS z wieloletnim letnim doświadczeniem, dyrektor Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej SCOLAR – koordynujący pracę ponad 30-tu terapeutów prowadzących grupy TUS,  corocznie kwalifikuje i dobiera do grup ponad 300 uczestników  TUS-ów.   

KATARZYNA MALINOWSKA -Psycholożka, psychoterapeutka w trakcie treningu. Absolwentka psychologii w ramach MISMaP na Uniwersytecie Warszawskim z dwiema specjalnościami: Psychologią Kliniczną Dziecka i Rodziny oraz Experimental Social Psychology. Od 2017 związana z Fundacją Scolar. Prowadzi terapię indywidualną i grupową w języku polskim i angielskim, Trening Umiejętności Społecznych oraz warsztaty dla dzieci i rodziców.

Czas szkolenia: 2 dni w godz 9.00-16.00 (sobota), 9.00-16.00 (niedziela)

Cena: 490 zł

PROGRAM:

  • Rekrutacja i dobieranie uczestników do grup
  • Struktura zajęć TUS
  • System motywacyjny- dlaczego jest ważny i jak powinno się go stosować?
  • Skuteczne i nieskuteczne techniki terapeutyczne w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu
  • Zachowania trudne- przyczyny i jak sobie z nimi radzić?
  • Tematyka TUS-ów
  • Tworzenie scenariuszy zajęć
  • Przekazywanie informacji zwrotnej rodzicom

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu szkolenia

ZAPISZ SIĘ – link do formularza powyżej